• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Zrównoważona moda i zakupy.

Na decyzję o wyborze i podziale zadań przewozowych w ogromne mierze oddziałują koszty: efektywny wydatek transportu oraz alternatywny koszt transportu, inaczej wydatki poniesione w związku z aktywnością przewozową. Wysokość pojedynczych kosztów oraz ich udział w całkowitym środku przewozu, zależy od typu środka przewozu. Koszty alternatywne są najwyższe w wypadku transportu żądającego drogocennych urządzeń, co objawia się na przykład w transporcie wodnym i lotniczym. Niższe są one natomiast w przewozie kolejowym i samochodowym. Koszty efektywne rosną wraz z odległością, jakkolwiek maleją wspólnie ze wzrostem ładowności środka przewozu – tu sprawdź ANCHOR. Między poszczególnymi typami transportu istnieje silna konkurencja, a udział poszczególnych środków transportu zależy od stopnia rozwoju społeczno – gospodarczego danego obszaru, warunków przyrodniczych, czynników demograficznych oraz politycznych. Najistotniejszą rolę w transportach internacjonalnych odgrywa widoczny każdego dnia transport morski, jaki obsługuje 70% ogólnoświatowej wymiany.

1. Kliknij

2. Odwiedź stronę

3. Przejdź do strony

4. Dowiedz się teraz

5. Tutaj

Categories: Blog

Comments are closed.